Framtiden börjar i Skolan

Det finns 115 815 sexåringar i Sverige

När de börjar i första klass, ska varenda en bli sedd.

Vi ska höja resultaten i skolan. Vi ska skapa en jämlik skola där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka. Vi ska samarbeta för skolans bästa så att lärare och elever får arbetsro i klassrummet. Vi ska skapa en bättre framtid för nästa generation. Och framtiden, den börjar i skolan.

Socialdemokraterna vill höja resultaten i skolan

  • Tidiga insatser och mindre klasser

    Vi vill utbilda och anställa fler specialpedagoger och speciallärare, minska barngrupperna i förskolan och anställa fler på lågstadiet så att klasserna kan bli mindre och lärarna få mer tid med eleverna. Elever behöver tidigare stöd – inte tidigare betyg.

  • Investeringar i skickliga lärare

    Forskning visar att skickliga lärare gör den enskilt största skillnaden för elevers kunskapsresultat. Därför vill vi göra en stor investering i lärarkåren med höjda löner, mer tid för eleverna och mindre administration.

  • Läxhjälp till alla barn och stopp för vinstjakten

    De skolsystem i världen som är mest jämlika har också högst kunskapsresultat. Vi vill ge stöd till skolor med tuffa förutsättningar och läxhjälp till alla barn som behöver det. Resurserna ska gå till eleverna – inte till riskkapitalbolagen.

Vill du veta mer om framtidens skola?

* Obligatoriska fält. Socialdemokraterna och SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer »

Kul att du är intresserad av att veta mer om vårt arbete för framtidens skola! Du kommer snart att få mer information av oss.

Gör en insats för en bättre framtid

Bli medlem nu